CDE main

Majestic Yangtze Experience 14 Days » Tour Code: MYD

Beijing • Xi'an • Guilin • Chongqing • Downstream Yangtze River Cruise • Yichang • Shanghai • Suzhou

Magnificant Yangtze Experience 12 Days » Tour Code: MFD

Beijing • Xi'an • Chongqing • Downstream Yangtze River Cruise • Yichang • Shanghai • Suzhou

Historic Yangtze Discovery 12 Days » Tour Code: HYC

Beijing • Xi'an • Chongqing • Downstream Yangtze River Cruise • Yichang • Shanghai

Tibet & Yangtze Discovery 16 Days » Tour Code: TYC

Shanghai • Yichang • Upstream Yangtze River Cruise • Chongqing • Xi'an • Beijing

back to top
logos